Teambplus ofereix als seus clients actuals i futurs solucions integrals en matèria de RRHH, RSC i Esdeveniments d'empresa.

 

El posicionament de cada persona a la companyia i el seu desenvolupament és clau per a tots i per això busquem treballar de manera continuada i progressiva. Amb l'objectiu d'aconseguir la millora contínua i adaptació a l'entorn canviant i alhora ple d'oportunitats.

Els sistemes de treball i filosofia de Teambplus van sempre alineats amb les necessitats del client, el projecte a treballar i desenvolupar de manera integrada.

Vinculant els valors de Teambplus s'aconsegueix crear tantes formes de treball com diferents tipus de clients o projectes a desenvolupar.

A l'Àrea de RRHH i Formació la possibilitat de treballar amb diferents metodologies aporta al client plasticitat, adaptabilitat i fiabilitat en tot allò en que es treballa.

L’Objectivitat durant la detecció de necessitats és un bàsic per poder garantir l’èxit en tot projecte dut a terme. Per aquest motiu, l’aportació de les eines psicomètriques de valor i reconeixement internacional per promoure l’objectivitat com a tal.

 

Aquestes eines ens aporten valor i reconeixement, descrivint les preferències de comportament, sent validades a nivell estadístic i continu per entitats internacionals directament vinculades amb el sector de RRHH.

En relació als Esdeveniments d'empresa i corporatius, el sistema de treball és directe, precís i al detall de tot allò que aporta valor diferenciador al client. La col·laboració conjunta i de la mà amb els nostre clients i proveïdors, aportant qualitat, valor i sentit als projectes en els quals treballem.

Teambplus està format per un equip multidisciplinar i heterogeni en contínua evolució i creixement personal. Els professionals que formem part de la mateixa, derivem de sectors i posicions / categories professionals diferents. Des del món del Turisme, el Màrqueting, l'Esport, la Gerència i les Vendes, així com de RRHH i la Psicologia de les Organitzacions, aportant valor i integrant sistemes innovadors de treball i adaptació contínua a client.

 

<img src="/uploads/5665/files/IC/ELENA_VERMELL.svg" width="90%" height="nan" />

"Fairplay"
com essència

Del món de l’esport del qual formo part de manera activa, prenc i reforço el seus valors: equip, esforç, rendiment, millora continua, seguiment, reptes, etc. I en col·laboració amb el nostre equip de treball, ho apliquem i transmetem a tots els nivells i projectes de Teambplus (RRHH i/o Esdeveniments).

 

<img src="/uploads/5665/files/IC/JOAN_VERMELL.svg" alt="" width="90%" height="nan" />

"Del Vermell pur cap al Groc
i les dinàmiques d'alt impacte"

Energia, Passió, Creativitat, Innovació i Continu desenvolupament i avanç cap al valor afegit i diferenciador que aportem als clients i als seus respectius equips de treball. Sempre sense perdre la ruta, la personalització i adaptació a tot el que fem, treballant l'autoconfiança, el mateix desenvolupament personal i la motivació permanent.

<img src="/uploads/5665/files/IC/SANDRA_VERMELL.svg" alt="" width="90%" height="nan" />

"Aprendre jugant"

Jugant i traient el nen / a que portem dins i poder amb això seguir creixent i desenvolupant-nos com a persones i professionals en el gran món de les competències laborals, així com la vinculació i correlació amb la RSC.

 

 

Serveis integrals entre àrees

Teambplus aportem els coneixements, l’experiència i la capacitat de poder oferir productes que vinculen les diferents àrees de l’empresa, que a priori no tindrien cap vincle. Explorant i aprofundint en aquells punts d’unió entre ells, dissenyem projectes integradors que a la vegada permeten vincular-ho amb bonificacions i ajudes de diferents àmbits.

Aportant objectivitat els projectes

En continua formació i actualització d'eines aplicables als RRHH ia les seves àrees, així mateix acreditats en diferents eines psicomètriques validades a nivell internacional i els seus correctes aplicabilitats. Teambplus aporta Objectivitat als processos personals de Formació, Desenvolupament i RRHH en general. Buscant despersonalitzar processos vinculats directament amb empleats i col·laboradors, per poder aportar aquest element als projectes i garantir a curt, mitjà i llarg termini l'èxit en tots els projectes.

Personalització i seguiment

Tot allò que es treballa, es dissenya, realitza i produeix està personalitzat per cada necessitat, client i objectiu. Oferir aquest valor aporta confiança al participant i enforteix l’orgull de pertinença d’ell versus l’equip, el departament i l’empresa. Així mateix, es brinda a cadascun dels projectes una valoració a posteriori de la seva execució i un plantejament de seguiment i avaluació per continuar treballant objectius i en conclusió, oferir una continuïtat al projecte.