Alineat amb els plans de formació estratègics, corporatius i per posicions de les nostres empreses clients, des de TEAMBPLUS preparem, dissenyem i impartim accions formatives vinculades amb això i adaptades als destinataris i necessitats concretes.
Treballem amb metodologies diverses (in-company, outdoor-training, e-learning) adaptant-les a cada acció i objectiu. Així mateix i tenint en compte el potencial dels nostres formadors i la seva àmplia experiència en RRHH, TEAMBPLUS ofereix serveis de Consultoria en RRHH a mida de cada necessitat, des de la fase de Diagnòstic fins a la Implementació, Avaluació i Seguiment (DPT s, Processos de treball interns- ISO, Elaboració Plans de Carrera, Elaboració de Plans de Formació o Itineraris a mida, participació en Promocions Internes, Pla d'Avaluació de l'Acompliment, Plans d'Acollida, etc.)

Treballem en la interiorització de valors de cada empresa client, així com reforçant competències i subcompetències (més de 30 llistades i referenciades) associades al lloc de treball i vinculades amb aquest, així com en el seu desenvolupament tant personal com professional, focalitzant les accions formatives que es dissenyin.