Treballant i invertint en la captació i talent, Teambplus aporta saber fer, valor i experiència per ajudar-te

La Selecció de Personal és un àmbit vital pel desenvolupament de les empreses clients i Teambplus treballa en això. Sent competitius en habilitats, competències i amb una proposta de Valor que contribuirà en l'acompliment del treballador i de l'organització.

El Reclutament i la pre-selecció serà clau per tot això i de manera dinàmica, innovadora i ràpida es treballarà en la recerca de la millor candidatura que el client estigui buscant per a qualsevol nivell d'expertise.

Així mateix, podem treballar amb seleccions massives en un curt espai de temps, perfils especialistes o de difícil cobertura, per ser molt demandat en el mercat laboral i validant els candidats amb la major professionalitat.