Management Experiences

Alguns programes de desenvolupament a destacar :

FEEL THE GRIP: programa dirigit a treballar la competència i sub-competències pròpies del lideratge i la comunicació, com a base el Golf Professional i els seus paral·lelismes via un coaching i coach especialitzat.

LET YOUR FEELINGS FLY: Sortir de “la Zona de Confort” serà un dels objectius plantejats a treballar de manera diferent el Lideratge. L’experiència de pilotar una aeronau amb un pilot acreditat i correlacionant les competències del lideratge, farà que es treballin al detall aquests objectius amb la metodologia outdoor-training.

Los comentarios están cerrados.