Del món de l’esport al qual formo part de manera activa, prenc i reforço el seus valors: equip, esforç, rendiment, millora continua, seguiment, reptes, etc. I en col·laboració amb el nostre equip de treball, ho apliquem i transmetem a tots els nivells i projectes de Teambplus (RRHH i/o Esdeveniments).