RRHH i formació

Alineat amb els plans de formació estratègics, corporatius i per posicions de les nostres empreses clients, des de TEAMBPLUS preparem, dissenyem i impartim accions formatives vinculades amb això i adaptades als destinataris i necessitats concretes.

Treballem amb metodologies diferents (in-company, outdoor-training, e-learning) adaptant-les a cada acció i objectiu. Així mateix, i tenint present el potencial dels nostres formadors i la seva àmplia experiència en RRHH, TEAMBPLUS ofereix Serveis de Consultoria en RRHH a mida de cada necessitat, des de la fase de Diagnòstic fins a la Implementació, Avaluació i Seguiment ( DPT’s, Processos de treball interns-ISO, Elaboració de Pla de Formació o itineraris a mida, participació en Promocions Internes, Pla d’Avaluació de l’Acompliment, Plans d’Acollida, etc).

Treballem en la interiorització de valors de cada empresa client, així com reforçant competències i subcompetències  (més de 30 llistades i referenciades) associades al lloc de treball i vinculades amb aquest. Així  com en el seu desenvolupament tant personal com professional,  focalitzant les accions formatives que es dissenyen.