Avaluació i desenvolupament coaching

Les empreses estan vives i la seva evolució i desenvolupament va directament lligat al dels seus empleats i col·laboradors. TEAMBPLUS treballa en aquests àmbits aportant objectivitat, exclusivitat, creativitat i innovació i personalitzant tots aquells productes per així poder aconseguir la finalitat inicialment plantejada.

Treballant amb diferents metodologies i eines amb el client, reforcem la implicació del treballador i col·laborador en totes aquelles tasques que desenvolupa.

Participar en una promoció interna, un canvi organitzatiu o inclús una deslocalització seran elements que podran ser treballats i oferint sempre una garantia d’èxit, mitjançant la metodologia de treball de TEAMBPLUS.

Destaca la metodologia IN-YOU pròpia i exclusiva, adaptable a cada empresa i necessitat i avalada amb referències i projectes d’èxit anteriors. La figura de Facilitador / Coach amb base a diferents vessants (PNL, Alt Impacte, Manual Thinking, Psicologia Cognitivo-Conductual, Psicologia de l’Esport, etc i el nostre personal oficialment acreditat), aportem valor i fem que la persona i en conseqüència els equips  evolucionin i el seu efecte perduri en el temps.