Avís legal

Benvinguts a www.teambplus.com

A continuació exposem els termes i condicions d'ús d'aquesta pàgina web (la "Pàgina") i la política de protecció de dades personals que regirà l'ús de la Pàgina i de qualsevol recurs, aplicació o servei als quals s'accedeixi mitjançant la mateixa.

L'ús i la navegació a través d'aquesta Pàgina li confereixen la condició d'usuari de la mateixa. És per això, que li aconsellem una atenta lectura per a procedir al seu correcte ús, ja que el simple ús de la mateixa suposa l'acceptació plena, incondicional i irrevocable d'aquests termes i condicions d'ús i tota utilització contrària a la prevista aquí queda totalment prohibida, essent susceptible de generar responsabilitats davant el titular de la Pàgina.

Si us plau consulteu regularment aquests termes i condicions, ja que poden estar subjectes a modificació sense previ avís.

1. Dades identificatives

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es disposa que Teambplus SCP és la propietària de la Pàgina.

2. Contacte.

Per a qualsevol pregunta o incidència amb l'ús de la Pàgina, podeu contactar:

• Correu electrònic: info@teambplus.com

3. Descripció general de continguts i serveis

La Pàgina ofereix informació relativa als serveis de Teambplus.

4. Condicions d'accés, contrasenyes

L'accés a la Pàgina és lliure excepte per aquells apartats pels que s'exigeixi una clau d'accés.

5. Utilització i funcionament de la pàgina

Tot usuari de la Pàgina de realitzar en tot moment un ús adequat de la mateixa i dels serveis que inclou o facilita, seguint les indicacions en instruccions facilitades en la mateixa i respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de la pàgina.

Queda prohibit que tot usuari o tercer realitzi qualsevol acció (inclusivament introducció o difusió de virus informàtics) que impliqui l'accés a dades de la Pàgina o dels servidors i / o que provoqui danys o alteracions als continguts de la Pàgina, així com intervingui o provoqui alteracions en el correu electrònic, reservant-se el dret a excloure l'accés a la Pàgina a qualsevol usuari o tercer que infringeixi aquesta prohibició i a prendre les mesures que conforme a dret siguin pertinents.

6. Exclusió de responsabilitat

Teambplus no es responsabilitza dels continguts publicats pels usuaris a la web, els quals respondran personalment dels seus actes i omissions en la mesura que puguin perjudicar els drets i interessos de Teambplus, d'altres usuaris i de qualsevol tercer.

Teambplus no es fa responsable de l'exactitud ni veracitat de les informacions facilitades en la Pàgina.

És possible que la pàgina web contingui hipervincles o referències que enllacin amb pàgines web i / o activitats de tercers. Teambplus no es fa responsable del contingut, materials, serveis ni de qualsevol altre element dels tercers, ni del correcte o continuat funcionament del hipervincle.

7. Facultats

Teambplus es reserva tots els drets en relació a l'administració i gestió de la Pàgina i les eines i aplicacions que la componen, incloent de forma exemplificativa i no exhaustiva, el dret a interrompre temporalment el seu servei per efectuar operacions de manteniment o actualització, segons consideri convenient, així com el dret a eliminar el compte de qualsevol usuari que no faci un ús normal i raonable de la mateixa, amb ple compliment dels presents termes i condicions.

8. Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts de la present Pàgina (a títol enunciatiu i no limitatiu, bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudio, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la pàgina, etc.) són titularitat de Teambplus o han estat cedits per a ús públic pels seus propietaris. El mer ús de la present Pàgina no confereix als usuaris cap dret d'explotació de cap mena ni la seva titularitat sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc la seva propietat intel·lectual i / o industrial. Els drets d'ús dels Usuaris o tercers es limitaran a aquells expressament reconeguts en els presents termes i condicions o en altres documents contractuals.

Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i / o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la Pàgina llevat de pacte escrit en contra seu.

L'ús de la propietat intel·lectual de tercers en el contingut de la pàgina no ha de ser entès com que aquesta tercera part atorga el seu suport, suport o està d'alguna manera associada amb Teambplus.

9. Dades de caràcter personal

Teambplus es compromet a tractar les dades de caràcter personal que li siguin facilitades pels usuaris d'acord amb el que estableix la legislació vigent en la matèria.

La navegació d'un usuari per la nostra Pàgina es porta a terme de manera totalment anònima. No recopilem dades de caràcter personal, excepte quan l'usuari ens proporciona aquesta informació de forma expressa.

Els usuaris que contacten amb Teambplus autoritzen expressament a Teambplus a incorporar les dades que es proporcionin en un fitxer sota responsabilitat de Teambplus. Les dades facilitades pels usuaris podran ser utilitzats per Teambplus amb fins de publicitat i prospecció comercial, inclòs l'enviament de comunicacions comercials (via postal, email o altres mitjans electrònics) sobre productes, serveis, notícies.

Qualsevol usuari registrat, registrat o no, pot, en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar, oposar-se i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita i dirigida a Teambplus, escrivint a la següent adreça de correu electrònic: info@teambplus.com

10. Miscel·lània

Modificacions / Actualitzacions

Teambplus es reserva el dret d'incorporar nous apartats i serveis oferts a la Pàgina en tot moment.

Legislació i Jurisdicció aplicable

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb la present Pàgina es resoldrà d'acord amb la legislació espanyola i se sotmetrà, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre, als jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell.

Divisibilitat

Si el tot o alguna part d'aquests termes i condicions és nul, inaplicable o il·legal en una jurisdicció, la clàusula en qüestió o, si es permet, la part rellevant d'aquesta clàusula, serà invalidada pel que fa a aquesta jurisdicció. La resta dels termes i condicions es mantindrà en vigor, i la validesa o aplicabilitat d'aquesta clàusula en qualsevol altra jurisdicció no es veurà afectada. Aquesta disposició no serà efectiva si la divisibilitat afecta la naturalesa bàsica dels termes i condicions, o si és contrària als principis generals del dret.